АЛАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ
 
Компанијта ТЕХНА ПЛУС- МД ДОО Скопје е овластен застапник на познати светски производители меѓу кои и MITSUBISHI CARBIDE, SHOWA TOOLS, LAIP, ALFRA GERMANY, M.K. MORSE USA, CARMON, AUTOCRIB, AMF, MIB MESSZEUGE

Единствено кај нас можете да добиете производи-алати со високопродуктивен квалитет од најнова генерација за квалитетна обработка на сите видови на метал.

Нашата продажна програма изобилува со широк спектар на алати за обработка на метал со глодање (мултифунционални алати за глодање, интегрални, цилиндрични и  насадни глави,) стругање (носачи за плочки и плочки), дупчење ( бургии од брзорезен челик и монолитни бургии), сечење (трачни, кружни и убодни пили) и мерни алати.

Голем избор на хиперпродуктивни алати за машинска обработка на метал со  глодање, стругање, сечење и дупчење.

ВИ ТРЕБА ПОМОШ?

Дали ви треба помош околу изборот на алат или совет?

За билокакви прашања слободно обратете се на нас преку контакт образец подолу или видете во каталози. Меѓу другото можете да видете и видео клипови за наште алати.

НАСТАНИ

нема информации