ALFRA A - за електирчари / Обработка на електроенергетски собирници
Alfra BusBar Machine - виткање, пробивање и сечење