Alfra KFH 150 оборувач
KFT250 оборувач
KFV - унивазален лесен оборувач
ALFRA KFK 5 - универзален оборувач (рамни површини...
ALFRA KFK 5 - универзален оборувач (округли површи...
Alfra KFK - обработка на ивици за цевки и други кр...