Магнетна база за позиционирање Alfra TMC 300
Магнетен уред за заварување TMP 660