ALFRA - магнетна технологија / Аголно позиционирање
Магнетна база за позиционирање под агол Alfra TMA3...
Вариабилно позиционирање под агол - припрема за за...
Фиксно позиционирање под агол 90°