Магнетни за собирање на струшка

Магнети за собирање на струшка и други метални парчиња

  • лесни и едноставни за употреба
  • патентиран систем на перманентни магнети
  • телескопско ракување 
  • безбедно ракување 

>>> Кликнете тука за да отворите КАТАЛОГ <<<

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 

Видео презентација на  "KFT150оборувач на ивици

Останато од МАГНЕТНА ТЕХНОЛОГИЈА