Рото глодала

Рото глодала

  • висок ранг на квалитет
  • зголемување на продуктивност
  • голема трајност

 

 

  

 

Останато од АЛАТ ЗА БРАВАРИЈА И ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ