Оборување на ивици

Универзални машини за оборување на ивици

  • професионални и стабилни машини
  • лесни и едноставни за употреба
  • оборување под различни степени, до 15 мм
  • за сите видови материал
  • заштита од преоптерување и прегорување

                                                                          

>>> Кликнете тука за да отворите КАТАЛОГ <<<

 

 

               

 

                     

 

                

 

         

 

 

 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 

Видео презентација на  "KFT150оборувач на ивици

 

Видео презентација на  "KFT250оборувач на ивици

 

Видео презентација на  "KFK 5оборување на ивици - цевки
 

 

"KFV" универзален оборувач на ивици - 4 апликации

 

"SKF 63-15 оборувач на ивици за погабаритни парчиња

 

"SKF 50 оборувач на ивици за автоматско оборување на погабаритни парчиња

 

 

Останато од АЛАТ ЗА БРАВАРИЈА И ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ